Lesernes mening: Kommunen har gjort et stedsvalg som er en sørlandsby verdig, kystnært, men med et stedsnavn som bør endres. Aasta Aas har et annet navn med historisk bakgrunn, Ødde. Med utgangspunkt i hennes forslag, er mitt forslag Morvikødden (stedsangivelse og sørlandsdialekt).

En dagsturhytte bør være tilgjengelig for alle uavhengig av funksjonsdyktighet.

Er det tilfelle her? Ja, men noe må forbedres.

Rullestolbrukere kan benytte veien inn til hyttenes snuplass, men derfra og ut på den nakne kyststripa, må noe tilrettelegges. Ifølge bilder er stripa bort til den ytterste ødden belagt med mye stein og ujevnheter. Ved et fornuftig veivalg kan en med slegge knuse og jevne ut med stedets masse.

Skogsområdet i Morvika har mange stier. Noen er bearbeidet, flisbelagt og godt merket, og langs denne stien er den flotte gapahuken bygd.

Stien har en liten, men vanskelig og utfordrende mot/utforbakke for en person med krykker. Her er det noe tau som er spent opp til hjelp, men av egen erfaring fungerer dette likevel dårlig. Personen med krykker har kommet greit ut til dagsturhytta og planlegger videre å grille pølser på den flotte ovnen i gapahuken.

Fra ovennevnte snuplass til hyttene, går en ny sti. Den er flislagt i starten, men gleden er dessverre kortvarig. En nesten umulig motbakke også for funksjonsfriske må forseres.

Blir disse utfordringene utbedret, er valget av stiene i Morvikskogen med gapahuk og dagsturhytte ute på Ødden et godt tilbud til alle uavhengig av funksjonsdyktighet.

Åsulv Hegland