Når politikerne etterlyser sparekniven, er det alvor