– Hvorfor må det bygges så stort og så mye på Torskeholmen?