– Må regne med fortsatt store prissvingninger

foto