– Sprer desinformasjon om Hasseltangen industriområde