Mener utbygging vil ødelegge naturopplevelser i mils omkrets