– Folkevalgte må engasjere seg mer i næringsutvikling