– Kutt vil gå spesielt utover sårbare pasientgrupper

foto