– Vi ønsker en konstruktiv og faktabasert debatt, enten man er for eller imot

foto