Alt går så uendelig tregt i denne kommunen, i hvert fall når det gjelder utkantstrøkene