– Når mange i samfunnet har mye er det vanskelig å ha lite, særlig for barn

foto