– Skal det spares penger i kommunen, eller er det bare noe de vedtar?