Er det nødvendig å rydde vekk «ulovlige turister»?

foto