– Kjære dere som har eiendom i strandsonen: Hvorfor ikke dele med allmennheten?