Vil ha mer å si i byggesaker som truer landbruksjord

foto