– Vi står foran en total rasering av byens utseende

foto