Håper ikke politikerne skrinlegger Hamsun-museum

foto