– Hva kan vi gjøre med diskriminering og utenforskap?