– Vi må gjøre Grimstad mer attraktiv og forutsigbar