Hjemmetjenesten må flytte: – Hvor er redeligheten i det som foregår?