– Det skal kuttes i alt som har med eldre og svake, mens det skal sløses på alt mulig annet