– Fortjener helhetlig planlegging, ikke en stykkevis og delt plan

foto