Foreslår å lage et museum over 1970-80-tallet her

foto