Kritisk til at vindkraftplaner behandles politisk på nytt