– Virker inn i menneskers liv til både lys, håp og glede