SV vil ikke at barnetrygd skal ses på som inntekt

foto