Sjømerket betyr noe helt spesielt for Knut. Nå skal det fjernes

foto