– Det er hevet over enhver tvil at bygda trenger fornyelse