– Ubegripelig at politikerne vil legge ned barnehagen der behovet er størst

foto