– Er det foresatte som har ansvaret for arbeidsmiljø og trivsel på skolene?