Ber om at behandlingen av nedleggelsen av Fjære ungdomsskole utsettes til 2021

foto