Arkitekt mener: Planlegg et nytt rådhus som binder havnepromenaden sammen med Storgaten

foto