Når fastlegene rømmer, sitter pasientene i saksa

foto