Vil ta et nytt initiativ for å bygge et sentralt helsehus

foto