– Barn og ungdom blir dessverre skadelidende

foto