Vertsbyen må strekke seg for å bli enda bedre

foto