«Der byen møter havet» heter det så smukt om Storgaten i Grimstad