Lesernes mening: Løpet er kjørt, pengemakta får det som den vil. Folk flest vil at Torskeholmen skal være tilgjengelig for alle, det er et faktum. Et område ved sjøen med utsikt til en praktfull skjærgård, hvilken annen by i verden ville ikke ønske seg et slikt rekreasjonsområde midt i byen?

En forlengelse av byparken, et og annet tre, noen benker og en badetrapp, for dem som ville ta seg en dukkert, nennsomt vedlikehold av eksisterende bebyggelse, skøytebane om vinteren.

Men nei, her er en enestående mulighet til ganske høy gevinst for noen få, og da må hensynet til folk flest komme i annen rekke. Verre er det at egoisme, kapital og materialisme har klart å manipulere vanlige borgere til å godta en utbygging. Et folkemøte, en invitasjon til å si sin mening, forslag ut på høring er selvsagt bare å kaste folk blår i øynene, for utbygging blir det.

Utbygging: Slik kan Torskeholmen bli ferdig utvidet og utbygd med bolig og næring, dersom kommunestyret vedtar planforslaget som er på høring fram til 12. desember 2023. Foto: Grimstad kommune

Perspektiv

Aller verst er allikevel den mangel på langsiktig perspektiv vi må finne oss ifra de lokale myndighetene. Rentene stiger, prisene stiger, det er knapphet på ressurser, vi skal prøve å nå noen klimamål, og vi er allerede på etterskudd. En unødvendig utbygging på Torskeholmen med all den støy, trafikk, forbruk av råstoff, forbruk av drivstoff osv. som det vil føre med seg, er rett og slett umoralsk.

– Latterlig

Vi prøver å gjennomføre noe som kalles ”det grønne skiftet”, og det er nødvendig å tenke nytt. Byfornyelse, flere butikker, flere restauranter, mer ”liv i byen” er gått ut på dato. Å ta vare på og videreutvikle det som fins er viktig.

Eldreomsorgen forvitrer, skoler legges ned og de som er igjen, trenger penger til vedlikehold, ungdom som faller utenfor, er et problem – her er nok å ta fatt i. I et større perspektiv blir en utbygging av Torskeholmen ikke bare umoralsk, men direkte latterlig.

Sven Nielsen