Lesernes mening: - Det er krise! Vi er sterkt bekymret! Svaret er penger og økt bemanning!

Utdanningsforbundet Grimstad har i flere år ropt høyt i alle fora, om at vi i barnehage og skole må ha gode og tilstrekkelige rammevilkår for å kunne jobbe målrettet med kvalitet og tidlig innsats for barn og unge i Grimstad.

Går ut over kvaliteten

Store kutt i budsjetter over år gir nå konsekvensene som vi har varslet om. Det går ut over lovpålagte oppgaver, kvaliteten og tilbudet som gis til barna og elevene våre. I stedet for å jobbe systematisk med forebygging, driver vi med brannslukking. Vi stiller ofte spørsmål om hvordan vi skal klare å oppfylle pedagognorm, minstenorm for lærertetthet, gi spesialpedagogisk undervisning og intensivopplæring, nå kompetansemål i alle fag, følge opp 9A saker, arbeide med danning og holdninger, oppfylle rammeplan for barnehagen, ivareta barn med fysiske og psykiske utfordringer, få bukt med bekymringsfullt skolefravær, gjennomføre fagfornyelsen, det digitale løftet og få bort lange ventelister i PPT.

Bekymringsfullt

Det er svært bekymringsfullt at vi i Grimstad driver billigere enn de kommunene vi sammenligner oss med når det gjelder både barnehage og skole. Vi utarbeider flotte planer om forebygging og laget rundt barnet, men det blir dessverre mye ord og lite handling når det ikke bevilges midler til å følge dette opp. Laget rundt barnet har stadig krympet. For ledere og ansatte i barnehager og skoler oppleves det som både krevende og provoserende når teori og praksis henger så dårlig sammen. Gapet mellom ambisjoner på den ene side og økonomiske rammer på den andre side fører til stor slitasje for dem som jobber innen oppvekstområdet og som ser konsekvensene av de trange budsjettene i sin arbeidshverdag.

Vi er rett og slett lei av å høre at vi må være mer effektive, kreative og løsningsorienterte. Slik vi ser det så er svaret «enkelt»: Oppvekstsektoren må ha mer penger og økt bemanning! Lokallagsstyret i Utdanningsforbundet Grimstad

Anne Kirsten L. Galteland

Lokallagsleder

Utdanningsforbundet Grimstad