– Mener Grimstad kommune at dette er rett å gjøre?

foto