– Må ikke menneskene endre seg når tidene endrer seg?

foto