– Et ressurskrevende prosjekt, men fremfor alt er denne utbyggingen unødvendig

foto