Strandsonen: Fikk telefon fra en fortvilet Grimstad-dame som ble skjelt ut

foto