Ergrer seg over både debattledere og politikere

foto