Dette mener han Sorenskrivergården bør brukes til

foto