– Rart å tenke på at 90 år med levd liv, erfaringer og klokskap nå er borte

foto