– Giftfritt fiskekjøtt vil kunne bli en gedigen inntektskilde