Lesernes mening: Rundt 90 % av barn og unge i alderen 9–18 år bruker sosiale medier. Fra 13-års alder bruker omtrent alle sosiale medier (Medietilsynet, 2022). Denne aldersgruppen tilhører en generasjon hvor det meste av kommunikasjon foregår gjennom skjerm, tastetrykk, bilder og symboler.

Vi er bekymret for at unge utsettes for sosiale medier i for tidlig alder og at det er en sammenheng mellom sosiale medier og opplevd uhelse.

Den digitale hverdagen er et faktum. Unge vil komme over deepfakes, fake news og feilinformasjon. Unge vil bli utsatt for, eller være vitne til netthets. Unge vil bli eksponert for skadelig og støtende innhold. Dette er innhold som forsterker unges psykiske helse, på godt og vondt.

Vi vet at de forskjellige SoMe appene er designet for å påvirke belønningssenteret i hjernen vår og dermed være avhengighetsskapende. Algoritmene fungerer som et ekkokammer der det du søker på kommer tifold tilbake. Dette kan gi et skjevt bilde av hvordan virkeligheten egentlig ser ut. For tør vi overlate den digitale verden til ungdommene helt alene?

Vi tenker at helsesykepleiere som jobber digitalt kan være motvekten til feilinformasjon om helserelatert innhold, fra blant annet influensere som snakker ut ifra egne erfaringer.

En uheldig trend på nettet nå er blant annet hormonfri prevensjon som lett kan føre til uplanlagte graviditeter og dets psykiske belastninger. Hvis ikke helsesykepleiere opplyser unge med kunnskapsbasert forskning om kropp og helse på deres språk, hvem skal da gjøre det?

Unge har krav på et skolehelsetilbud tilpasset deres behov og vi vet at de aller fleste ungdom har et tillitsforhold til helsesykepleier. Vi ønsker at skolehelsetjenesten i videregående, skal oppleves lett tilgjengelig og relevant for alle brukere.

På sosiale medier kan vi nå flere med informasjon som kan fremme gode helsevalg som omhandler fysisk, psykisk og seksuell helse. Vi ser behovet for å etablere oss som en pålitelig kilde til informasjon ved å engasjere oss på sosiale medier.

Dette gjør Preikes et forsøk på nå:

Treffes: Helsesykepleierne i Preikes er tilgjengelige på flere sosiale plattformer. Foto: privat

Hilsen helsesykepleierne i Preikes – en digital skolehelsetjeneste for videregående elever og lærlinger i Agder.