Foreslår å bruke ekstrainntekter fra strøm på Torskeholmen

foto