Lesernes mening: Arendalsuka er over, og valgkampen er i full gang. Mange spørsmål er kommet og lovnader har blitt gitt, også fra oss partier i Grimstad. Alle partier har et program og løfter de ønsker å gjennomføre.

Dette høres fint og flott ut, men hvordan skal det betales? Er det en kortsiktig eller langsiktig løsning? Hva vil «jeg», tjene på dette? Dette er hva innbyggerne bør spørre seg når de nå går rundt på stands.

For eksempel: Vi i Grimstad Frp ønsker å skrote dagens «Rolls-Royce-utgave» av et renseanlegg. Et prosjekt som baller på seg med titalls millioner. Det er lett for politikere å si ja til slike prosjekt, fordi det høres fint ut. Men hvem skal betale det? Jo, det er dere innbyggere. Alle økte millionkostnader vil dere få regningen på, gjennom økte kommunale avgifter.

Derfor er det viktig at Frp kan være vaktbikkja som forholder seg til – og forsvarer folks lommebok. Dine penger skal forvaltes med omhu.

Vil slippe til private

En kommune har et ansvar for å gi gode og trygge tjenester. Derfor ønsker Frp å være realistiske ved at vi innser at ikke kommunen kan ivareta disse oppgavene alene fremover, når vi blir flere eldre enn det blir født barn. Ved å la andre aktører slippe til som et supplement til det kommunale, vil kostnaden bli mindre og vi frigjør penger til andre gode formål, som for eksempel flere dagsentre for eldre eller mer tilbud for unge.

Vaktbikkje: Varaordfører Lene Langemyr forsikrer at Frp skal være en vaktbikkje når det gjelder kommunal pengebruk. Foto: Helene A. B Bjørnson

Samtlige parti i Grimstad ble invitert til frokostmøte med NHO Agder for å gå igjennom den ferskeste undersøkelsen som er blitt gjort på kvalitet og effektivitet innen tjenesteytende områder. Nok en gang viser det seg at de private og ideelle aktørene scorer høyest på kvalitet i barnehage og eldreomsorg. De har også lavere sykefravær enn offentlig sektor og høyest brukertilfredshet. Derfor synes Frp at det er utrolig flott at noen vil hjelpe kommunene til å gjøre hverdagen bedre for mange. Vi kan også bryte myten som går om andre aktørers tilstedeværelse som et supplement til det kommunale tilbudet. Det er akkurat på samme vilkår de må ha til sine ansatte, som en kommune må. Det er like krav til en privat arbeidsgiver som en kommunal arbeidsgiver har.

Brukeren i fokus

For Frp handler det om kvalitet, ikke hvem som har ansvaret. Vi ønsker at brukeren skal være i fokus, det er det viktigste for oss. Ikke hvem som drifter. Vi står overfor utfordringer som ikke noen kommuner kan klare alene, og da må alle gode krefter komme til for å kunne ivareta både store og små, best mulig. Grimstad kommune har gått med overskudd i denne perioden, og det er bra. Det er nemlig noen retningslinjer til kommuneøkonomi og buffer for å kunne tilfredsstille kravene til å få lån. Lån til for eksempel å kunne bygge to nye skoler som vi nå bygger i Holviga og på Fjære. Disse skolene kunne vi sett langt etter, dersom vi ikke hadde hatt en langsiktig økonomisk styring, men brukt overskuddet til ad hoc-løsninger og kortsiktige tiltak.

Helhetspolitikk, forutsigbarhet og trygghet er stikkord som kjennetegner Grimstad Frp.

Oppfordrer til å spørre

Derfor oppfordrer vi dere alle til å spørre samtlige partier når dere går rundt på stand og valgløftene strømmer på:

1.       Hvor vil dere ta disse pengene ifra?

2.       Hva vil dere kutte for å få penger til akkurat dette? 3.       Vil dere at andre enn kommunen skal slippe til?

4.       Ønsker dere at innbyggerens skal kunne velge mest mulig selv? Som for eksempel, barnehage, skole, eldreomsorg etc.? 5.       Hvordan vil dere ivareta trygge og gode tjenester, når folk med omsorgsbehov blir større, samtidig som at kommuneøkonomien blir strammere?

6.       Hvordan vil dere øke inntektene til kommunen?

Det er lett å love og love, men med slike spørsmål får man et reelt blikk på om partienes helhetspolitikk vil gi minus eller pluss i kommunekassa, både på kort og lang sikt.

Lene Lagesen (4. kandidat)

Lene Langemyr (ordførerkandidat)

Grimstad Frp